Das Institut - Organisation

Geschäftsführender Direktor

Prof. Dr. H. Fehske (B307)

Geschäftsführende Assistenten

Dr. T. Meyer (B205)
Dipl.-Ing. H. Schäffner (A312)

Sekretariat I (A002)

V. Müller
I.-D. Passow

Sekretariat II (A001)

J. Freitag
M. Büchner

Prüfungsausschuss Physik

Prof. Dr. A. Melzer (A219)

Studienberatung Physik

PD Dr. B. Bruhn (A305)

Prüfungsausschuss Umweltwissenschaften

Prof. Dr. Ch. v. Savigny (A320)

Studienberatung Umweltwissenschaften

Prof. Dr. Ch. v. Savigny (A320)

Angewandte Physik

Biomedizinische Bildgebung

Prof. Dr. A. Henning

N.N. 

 

 

Computational Sciences

Prof. Dr. R. Schneider
(Direktor Rechenzentrum)
G. Bandelow (RZ)
D. Kahnfeld (RZ)
L. Lewerentz (RZ)
K. F. Lüskow (RZ)
P. Matthias (RZ)

Umweltphysik

Prof. Dr. Ch. v. Savigny (A320)
PD Dr. B. Pompe (A104)
Dr. C. Hoffmann (A313)
Dr. M. Langowski (A311)
O. Lednytskyy (A311)
G. Teiser (A311)
J. Zalach (A 313)

Weiche Materie und Biophysik

Prof. Dr. C. A. Helm (A318)
Dr. H. Ahrens (A317)
Dr. H. Wulff (A316)
A. Anzifar (A317)
R. Kensbock (A315)
H. Mohammad (A315)
M. Passvogel (A315)
S. Runde (A317)
F. Scheffter (B201)
A. Sill (A317)
A. Stolte (A316)

Experimentelle Physik

Niedertemperatur-Plasmaphysik

Prof. Dr. J. Meichsner (A217)
Dr. B. Krames (A213)
Dr. S. Nemschokmichal (A213)
S. Gärtner (Biochemie D014)
S. Peters (A213)
R. Tschiersch (A215)
P. Druckrey (A210)
U. Meissner (A004/A210)

Kolloidale Plasmen

Prof. Dr. A. Melzer (A219)
Dr. M. Himpel (A211)
H. Krüger (A211)
M. Mulsow (A214)
S. Schütt (A211)

Grenz- und Oberflächenphysik

Prof. Dr. M. Münzenberg (A119)
Dr. C. Denker (A115)
Dr. R. John (A112)
Dr. J. Walowski (A115)
Dr. M. Mansurova (A115)
U. Martens (A117)
N. Meyer (A117)
T. Schumann (A112)
M. Zanáška (A117)
H. Boldt (A120)
A. Knuth (A111)
Prof. S. Mandal (AvH guest Professor)  (A121)
B. D. Mohapatra (A112)

Atom- und Molekülphysik

Prof. Dr. L. Schweikhard (A116)
Dr. M. Eibach (A113)
Dr. C. Droese (A113)
Dr. G. Marx (A113/A122)
S. Bandelow (A121)
C. Breitenfeldt (A118)
P. Fischer (A118)
S. Knauer (A118)
S. König (A113)
M. Müller (A121)
F. Wienholtz (A121)
M. Wolfram (A121)
E. Eich (A111)

Theoretische Physik

Komplexe Quantensysteme

Prof. Dr. H. Fehske (B307)
PD Dr F. X. Bronold (A304)
Dr. A. Alvermann (B303)
Dr. S. Ejima (B306)
Dr. T. Meyer (B205)
Dr. D. Pagel (B305)
B. Höckendorf (B305)
T. Koch (B204)
F. Lange (B306)
M. Pamperin (B203)
A. Pieper (A303)
J. Schleede (A303)
C. Schulz (B203)
E. Thiessen (B203)
C. Volkhausen (B 203)
C. Wurl (B 203)

Kondensierte Materie

Prof. Dr. K. Fesser (B304)
PD Dr. B. Bruhn (A305)

Theorie Weicher Materie

Prof. Dr. T. Ihle (B302)
Dr. R. Kürsten (B301)